Tin tức

Chia sẻ những giá trị cuộc sống

Tin tức

Nơi chia sẻ các nội dung hữu ích cho bạn: 

  • Hoạt động tuyển sinh
  • Các kiến thức hữu ích
  • Hoạt động sự kiện
  • Hoạt động tuyển dụng

Giới thiệu về trung tâm Milestones

  • Đào tạo chương trình giáo dục mẫu giáo
  • Chương trình can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt
  • Các khoá kỹ năng và rèn luyện đạo đức, lối sống

Tuyển sinh mẫu giáo
Ươm mầm tài năng

  • Mang đến chương trình giáo dục toàn diện cho sự phát triển của trẻ
  • Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sống giúp trẻ tự tin hơn.

Ươm mầm tài năng