Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non như thế nào?

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non như thế nào?