logo Milestones
EnglishVietnamese

CHƯƠNG TRÌNH

KHÓA HỌC TIÊU BIỂU

Các lớp học kỹ năng ( 6-11 tuổi)

 1. Tự tin giao tiếp.
 2. Gọi tên cảm xúc.
 3. Khơi nguồn tư duy.

Các lớp học kỹ năng ( 12-18 tuổii)

 1. Giao tiếp thấu cảm.
 2. Cân bằng cảm xúc.
 3. Tư duy tích cực.
 4. Tư duy phản biện.
 5. Kỹ năng học tập hiệu quả.
 6. Định vị bản thân.
 7. Kỹ năng quản lý thời gian.
 8. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.
 9. Sketchnote ứng dụng – kỹ năng ghi chép bằng hình ảnh.

 

Các lớp kỹ năng và định hướng nghề nghiệp

1. Tương lai tối chọn – con đường tôi đi

2. Tôi chọn nghề – nghề có chọn tôi 7

3. Chọn nghề không sai – chọn trường phù hợp

4. Ứng dụng một mô Holland đã chọn nghề chọn việc

Các lớp bồi dưỡng năng khiếu

– MC nhí (Lớp 3 – Lớp 9)

– Kỹ năng Dẫn chương trình (Lớp 10 trở lên).

– Guitar cơ bản (9 tuổi trở lên)

– Piano cơ bản (7 tuổi trở lên)

toa-dam-bao-ve-con-sao-cho-dung

Tư vấn tuyển sinh

EnglishVietnamese