Bằng B1 tiếng Anh tương đương bậc mấy? IELTS, TOEIC bao nhiêu?

Bằng B1 tiếng Anh tương đương bậc mấy? IELTS, TOEIC bao nhiêu?